Vlastnosti Třída
PRIMA AB BC
Suky – zdravé, roztavený a částečně roztavený Dovoleno:

velikost až 10 mm

s počtem 2ks na m.p.

Dovoleno:

velikost až 40 mm

bez omezeni

Dovoleno:

bez omezeni

Suky – zdravé vypadající Dovoleno:

velikost až 10 mm

s počtem 1ks na délku výrobku

Dovoleno:

velikost až 10 mm

Dovoleno:

velikost až 40 mm

Trhliny Dovoleno:

neprůchozí semknuté

s délkou do 25% délky výrobku

Dovoleno:

neprůchozí semknuté

s délkou do 50% délky výrobku

Dovoleno:

průchozí

neporušují celistvost výrobku

Smolné kapsy Dovoleno:

plocha 2,5 cm2

2 kusy. na m.p.

Dovoleno:

bez omezeni

Dovoleno:

bez omezeni

Jádro Dovoleno:

délka až 1/3 délky výrobku na nelícové straně

Dovoleno:

bez omezeni

Dovoleno:

bez omezeni

Oblina Dovoleno:

na nelícové straně výrobku

délkou do 20% délky výrobku v přítomnosti opěrné plochy

Dovoleno:

na nelícové straně výrobku délkou do 50% délky výrobku v přítomnosti opěrné plochy

Dovoleno:

na nelícové straně výrobku v přítomnosti opěrné plochy

Zbarvení Dovoleno:

na nelícové straně výrobku délkou do 30% délky výrobku

Dovoleno:

na nelícové straně výrobku délkou do 30% délky výrobku

Dovoleno:

délkou do 35% délky výrobku

Vytrhaná vlákna

(místa poškozená obráběním)

Dovoleno:

hloubka až 0,5 mm

Dovoleno:

hloubka až 1 mm

Dovoleno
Nefrézováni Dovoleno:

na nelícové straně výrobku v přítomnosti opěrné plochy

Dovoleno:

na nelícové straně výrobku v přítomnosti opěrné plochy

Dovoleno:

na nelícové straně výrobku v přítomnosti opěrné plochy. Nefrézovaných bočních ploch výrobku povoleno hloubky nejvýše 2mm

Comments are closed.